PICTOGRAMMEN

Pictogrammen

Pictogrammen zijn bedoeld professionele gebruikers op een eenvoudige manier instructies te geven, hoe zij met bepaalde producten dienen om te gaan. Deze pictogrammen kunnen zijn aangebracht op het etiket, maar u kunt ze ook vinden in de werkplekinstructiekaart. De pictogrammen kunnen onderverdeeld worden in de volgende vier categorieën:

• Gevaarspictogrammen : deze geven aan wat het specifieke gevaar van het product is, zie het etiket voor een uitgebreidere uitleg 
• Pictogrammen die veiligheidsmaatregelen aanduiden 
• Pictogrammen die verboden aanduiden 
• Pictogrammen die aangeven waar het product voor is bedoeld: SIS-pictogrammen

Gevaarspictogrammen
Er zijn momenteel drie types gevaarspictogrammen die u op de verpakkingen van professionele producten kunt terugvinden: vierkante oranje pictogrammen, ruitvormige pictogrammen met een rode rand en ruitvormige pictogrammen met een cijfer in de onderste hoek.

Wat betreft de eerste twee types gevaarspictogrammen, vindt op het ogenblik een wijziging van wetgevingen plaats. De oude Dangerous Substances Directive (DSD) en Dangerous Preparations Directive (DPD) schreven de oranje pictogrammen voor. Tot en met mei 2017 is er sprake van een overgangsperiode naar een nieuwe wetgeving die de DSD en DPD vervangt: de wetgeving voor het Indelen, Etiketteren en Verpakken (CLP). Hieronder vindt u een overzicht van de oude en de nieuwe pictogrammen, en hun betekenis.

picto.png

De andere ruitvormige pictogrammen die u op de verpakking van professionele was- en reinigingsmiddelen kunt terugvinden, zijn pictogrammen vanuit de transportregelgeving. De pictogrammen die u in de professionele was- en reinigingsmiddelensector kunt vinden en wat deze pictogrammen betekenen vindt u in onderstaande tabel.

transport.png

pictos.png

Pictogrammen die verboden aanduiden:

veiligh.png