Veiligheidsaanbevelingen


Op het etiket treft u ook veiligheidsaanbevelingen aan. Deze vertellen wat u moet doen om te voorkomen dat u aan het gevaar wordt blootgesteld.

Deze zinnen heten S-zinnen of P-zinnen. S-zinnen mogen tot midden 2015 op verpakkingen worden aangebracht en deze producten mogen worden verkocht tot 2017. De P-zinnen mogen nu al op verpakkingen worden aangebracht en zijn verplicht vanaf midden 2015.

Net als de waarschuwwingszinnen, zijn de S- en P-zinnen genummerd en betekenen ze in alle Europese talen hetzelfde.

Een voorbeeld van een S-zin is 'Buiten bereik van kinderen bewaren’ (S2)
Een voorbeeld van een P-zin is 'Buiten bereik van kinderen houden' (P102)