Speciale zinnen


In de regelgeving worden specifieke waarschuwingszinnen voorgeschreven voor een aantal preparaten die bepaalde stoffen bevatten. Een voorbeeld is de zin die geplaatst wordt op consumentenbleekreinigers met chloorbleekmiddel. De zin luidt: ‘Opgelet! Niet in combinatie met andere producten gebruiken, er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.’ Deze zin geeft aan dat bij gelijktijdig gebruik van een bleekreiniger met chloorbleekmiddel en een zure reiniger (bijvoorbeeld toiletreiniger, zoutzuur of schoonmaakazijn) het giftige chloorgas kan ontstaan.

Als in een product een zogenaamde sensibiliserende stof in een bepaalde concentratie aanwezig is, dan staat op het etiket de waarschuwingszin: ‘Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken.’